ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
សម្តេចរដ្ឋសភាធិបតី ឃួន សុដារី ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវអនុប្រធានរដ្ឋសភាឡាវ នាពេលពិសារអាហារពេលព្រឹកមុនដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍

សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវបណ្ឌិត ស៊ួនថន សាយ៉ាចាក់
(Dr. Suonthone Xayachack) អនុប្រធានរដ្ឋសភា នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ
ក្នុងពេលពិសារអាហារពេលព្រឹក នាថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលសភាកម្ពុជា ...

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសភាCLV លេីកទី១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសភាCLV
លេីកទី១​

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ និងមិត្តភាព នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ...

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ និងមិត្តភាព
នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល
សភាកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម(CLV) លើកទី១ 
នៅទីក្រុងវៀងចន្ទន៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។