ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
គណៈប្រតិភូសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមមហាសន្និបាតសភានិយាយភាសបារាំង តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក លើកទី១០

ឯកឧត្តម កែប ជុតិមា ប្រធានគណៈកម្មការមហាផ្ទៃ ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ នៃរដ្ឋសភា
បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូ សភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមមហាសន្និបាត
សភានិយាយភាសាបារាំងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក លើកទី១០ នៅទីក្រុងដាណា
នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។

 ប្រកាសព័ត៌មាន
CLARIFICATION OF BIDDING DOCUMENTS

Clarification of Bidding Documents No. 01 
Clarification of Bidding Documents No. 02 
Clarification of Bidding Documents No. 03 
Clarification of Bidding Documents No. 04 
Clarification of Bidding Documents No. 05 
Clarification of Bidding Documents No. 06 
Clarification of Bidding Documents No. 07 

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការយល់ព្រមចំពោះការដេញថ្លៃចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់ការអនុវត្តការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលថ្មី នៃរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយកិច្ចសន្យាលេខ ០០២/២០២១VNAB022

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីការយល់ព្រមចំពោះការដេញថ្លៃចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
សម្រាប់ការអនុវត្តការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលថ្មី នៃរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាមួយកិច្ចសន្យាលេខ ០០២/២០២១VNAB022