ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ឯកឧត្តម ឡូវ ឈីនជៀន (Lou Qinjian) ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ឯកឧត្តម ឡូវ ឈីនជៀន (Lou Qinjian) ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិន
រៀបរៀងដោយ ៖​ NARA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (11/8/2023 1:19:29 AM )