ថ្ងៃ សុក្រ ទី 20 ខែ មករា ឆ្នាំ​ 2017


ជ្រើសរើស ៖​ ពាក្យស្វែងរក ៖    
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៧ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (12/29/2016 1:01:44 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 97ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៧ នីតិកាលទី៥
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (12/26/2016 12:17:24 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 72ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៧ នីតិកាលទី៥
ថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (12/22/2016 1:11:27 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 63ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
របស់
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (12/21/2016 8:49:31 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 60ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នាថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (12/16/2016 2:21:11 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 42ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
នាថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៧ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA001 កាលពី (12/7/2016 3:54:50 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 96ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧
នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាស ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA0989 កាលពី (12/6/2016 6:58:36 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 82ដង)  

សេចក្តីប្រកាស
រដ្ឋសភា
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦​

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃចន្ទ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (12/4/2016 9:15:53 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 79ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃចន្ទ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីដំណើរការនៃមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ី លើកទី៩ ក្រោមប្រធានបទ “ការជំរុញសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី” នៅខេត្តសៀមរាប
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (12/1/2016 7:41:42 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 53ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពីដំណើរការនៃមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីលើកទី៩
ក្រោមប្រធានបទ “ការជំរុញសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី”
នៅខេត្តសៀមរាប 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (11/23/2016 12:39:07 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 111ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំ
រដ្ឋសភាលើកទី៧ នីតិកាលទី៥
ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

មុនដំបូង ថយក្រោយ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
បន្ទាប់ ចុងក្រោយ ជ្រើសរើសចំនួនដែលចង់បង្ហាញ ៖​ ទំព័រ 1 នៃ 32
វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh
គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh