ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបជាមួយនឹង ឯកឧត្តម គីម ជីនព្យូ ប្រធានរដ្ឋសភា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបជាមួយនឹង ឯកឧត្តម គីម ជីនព្យូ ប្រធានរដ្ឋសភា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ ៖​ NARA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (1/8/2023 7:54:58 PM )