លិខិតជូនពរ របស់ ឯកឧត្តម សរ ចំរុង ប្រធានគណៈកម្មការទី១ នៃរដ្ឋសភា សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា __ ឯកឧត្តម កែប ជុតិមា ប្រធានគណៈកម្មការទី៤ នៃរដ្ឋសភា ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា __ ឯកឧត្តម វង សូត អនុប្រធានទី២ នៃរដ្ឋសភា ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ គោរពជូន ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា __ សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៕

ជ្រើសរើស ៖​ ពាក្យស្វែងរក ៖    
លិខិតជូនពរ របស់ ឯកឧត្តម សរ ចំរុង ប្រធានគណៈកម្មការទី១ នៃរដ្ឋសភា សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អុឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA002 កាលពី (2/22/2024 2:07:07 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 23ដង)  

លិខិតជូនពរ របស់ ឯកឧត្តម សរ ចំរុង ប្រធានគណៈកម្មការទី១
នៃរដ្ឋសភា សូមគោរពជូនពរ
ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អុឹម ឈុនលឹម
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឯកឧត្តម កែប ជុតិមា ប្រធានគណៈកម្មការទី៤ នៃរដ្ឋសភា ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អុឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA002 កាលពី (2/22/2024 1:36:54 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 14ដង)  

ឯកឧត្តម កែប ជុតិមា ប្រធានគណៈកម្មការទី៤
នៃរដ្ឋសភា ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ  
ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អុឹម ឈុនលឹម
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឯកឧត្តម វង សូត អនុប្រធានទី២ នៃរដ្ឋសភា ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ គោរពជូន ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អុឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA002 កាលពី (2/22/2024 1:36:51 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 22ដង)  

ឯកឧត្តម វង សូត អនុប្រធានទី២ នៃរដ្ឋសភា
ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ គោរពជូន
ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អុឹម ឈុនលឹម
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (2/22/2024 12:49:27 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 18ដង)  

សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភា
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ
ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA002 កាលពី (2/21/2024 6:31:37 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 17ដង)  

លិខិតអបអរសាទរ
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 

សារលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពរ ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA002 កាលពី (2/21/2024 1:40:59 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 22ដង)  

សារលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពរ
ជូនចំពោះ
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ​  

សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពរ ឯកឧត្តម ប៉ែន វិបុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (2/21/2024 12:45:59 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 17ដង)  

សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី
ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពរ
ឯកឧត្តម ប៉ែន វិបុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស 

សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពរ ឯកឧត្តម ស៊្រី ថាមរុង្គ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (2/21/2024 12:44:24 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 15ដង)  

សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី
ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពរ
ឯកឧត្តម ស៊្រី ថាមរុង្គ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស 

សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពរ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (2/21/2024 12:41:29 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 20ដង)  

សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី
ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរ និងជូនពរ
ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 

ឯកឧត្តម ឈាង វុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ និងជាប្រធានគណ:កម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគា និងសវនកម្ម នៃរដ្ឋសភា ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ សម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សា សៅ ទី ហេងសំរិន
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA002 កាលពី (2/20/2024 6:52:13 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 23ដង)  

ឯកឧត្តម   ឈាង  វុន  សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ 
និងជាប្រធានគណ:កម្មការសេដ្ឋកិច្ច  ហិរញ្ញវត្ថុ   ធនាគា និងសវនកម្ម  នៃរដ្ឋសភា  
ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ 
សម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សា  សៅ  ទី  ហេងសំរិន

មុនដំបូង ថយក្រោយ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
បន្ទាប់ ចុងក្រោយ ជ្រើសរើសចំនួនដែលចង់បង្ហាញ ៖​ ទំព័រ 1 នៃ 128