ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » សេចក្តីជូនដំណឹង » សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបើកសម័យប្រជុំលើកទី១០ នីតិកាលទី៥ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបើកសម័យប្រជុំលើកទី១០ នីតិកាលទី៥ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (4/3/2018 7:42:01 PM )