ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចការងារ និងការចូលរួមពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត Mohamed Muizzu ជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋម៉ាល់ឌីវ ថ្ងៃទី១៦-១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចការងារ និងការចូលរួមពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត Mohamed Muizzu ជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋម៉ាល់ឌីវ ថ្ងៃទី១៦-១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ ៖​ NARA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (11/19/2023 7:47:56 PM )