ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសភា កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម​ នៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នៃខេត្ត CLV​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសភា កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម​ នៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នៃខេត្ត CLV​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ ៖​ NARA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (10/22/2023 9:12:55 PM )