ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស​ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ ឃោសនាការ​ និងព័ត៌មាន​ នៃរដ្ឋសភា​ ជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស​ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ ឃោសនាការ​ និងព័ត៌មាន​ នៃរដ្ឋសភា​ ជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាន
រៀបរៀងដោយ ៖​ NARA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (1/25/2023 6:02:44 PM )